Samlokalisert svømmehall og flerbrukshall på Saramarka - Finansieringsstøtte til forprosjekt

Postet av Selje IL den 22. Feb 2023

Bakgrunn:

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i Selje IL 23. Januar, der det ble behandlet samlokalisert svømmehall og flerbrukshall i Selje sentrum. Bakgrunnen for dette var den pågående politiske saken om svømmehall, som gjør at det kan være fordelaktig å jobbe fram en samlokalisert løsning i regi av Selje Idrettslag.

Vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet var å gi hovedstyret fullmakt til å finansiere og til å starte et forprosjekt på samlokalisert anlegg på Saramarka.

Videre så har hovedstyret hatt møte om å få på plass en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med årsmøtevedtaket.

Selje Il ønsker ikke å “kludre til” den politiske prosessen med rehabilitering av bassenget ved Selje Skole, men ønsker å være i forkant av situasjonen dersom det skulle bli aktuelt med et samlokalisert anlegg. Ved å kunne tilby et alternativ der kommunen ikke går inn med mer en avsatt budsjett, vil resten av budsjettet finansieres i et spleiselag mellom låneopptak i idrettslaget, tippemidler og private aktører/næringsliv.

Forprosjekt:

Kostnader til forprosjekt og mulighetsstudie for samlokalisert svømmehall og flerbrukshall på Saramarka er satt til 450.000 inkl. Mva. I en slik fase vil det foreligge tegninger, beskrivelser, investerings- og driftsbudsjett og presentasjon av forretningskonseptet. Forprosjektet inneholder også invitasjon til kommunen der kommunen må ta stilling til lånegaranti og driftsavtaler. Arbeidsgruppen er i kontakt med Backe Idrettsbygg som er spesialiserte på samlokaliserte idrettsanlegg nasjonalt. For å kunne komme raskt i gang med dette arbeidet er vi derfor avhengige av økonomisk støtte. Vi har allerede fått positive signaler til deler av kostnaden knyttet til forprosjektet.

Både bedrifter og privatpersoner kan støtte forprosjektet, som vil være avgjørende for realisering av et nytt samlokalisert anlegg i Selje sentrum.

Vi håper derfor det er stor giverglede, slik at vi kan få etablert et forprosjekt så snart som mulig, for presentasjon til Stad kommune og det politiske miljøet.

Sponsorstørrelser:

100.000,- 50.000,- 25.000,- 10.000,- 5.000,- 2.000,-

Kontonummer: 3790.21.37077

Merk: Ditt navn/din bedrift flerbrukshall

For arbeidsgruppen:

- Kristoffer Hove, Magne Fure, Atle Riksfjord


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.