Trimpostane 2021

Om Fjelltrimmen


Gruppa har ansvar for fjelltrimmen i Selje.
Det er 20 poster der ein kan registrere seg for poeng via appen georeg.
Alle postane har og bøker. Skriv deg gjerne inn og sjå kven andre som har besøkt same posten.