Familiemedlemsskap kr. 450,-

Enkeltmedlemsskap kr. 350,-

Støttemedlem kr. 100,-