Saltrim

På grunn av avstandsreglar er styrketrening flytta til klubbhuset, mens spinning fortsatt er i kommunehuset. 

Alle timane varer mellom 45 - 60 min. Du kan velge mellom følgjande timar: 

  • Kettlebell 
  • Spinning
  • Styrke 
  • Styrke strikk 
  • Styrke & puls
  • Styrkesirkel
  • Tabata

Meld deg på her


Sett deg på venteliste!                  
Du kan sette deg på venteliste til timar som er fullbooka. Dersom nokon melder seg av vil den første i køen få tilsendt ein SMS (kr 5,-).Vedkomande har då 30 min på seg for å sikre seg timen, før den går vidare til neste på ventelista.


Du bekreftar plassen ved å sende SMS ´TREN Ja´ til 1933, dette kostar kr. 3,-


Ein kan og bekrefte plassen ved å gå til oversikta over kva timar ein er meldt på. Denne finn du ved å trykkje på lenke du fekk i e-post når du sette deg på ventelista. Dersom ingen av dei som står på ventelista takkar ja til timen vil den bli frigjeven for alle.