Årsmøte 2023 - innkalling og saksdokument

Postet av Selje IL den 19. Mar 2023

Selje Idrettslag har kalt inn til til årsmøte 30. mars kl 19:00 i klubbhuset.

Sakliste og saksførbuingar (link til dokument ved å klikke):

Sakliste

Saksdokument for nokre av sakene:

1f - Forretningsorden

2 - Årsmelding frå hovudstyret

3 - Rekneskap 2022

4 - Kontingentar 2023

5 - Budsjett 2023

6 - Samlokalisert symjehall og fleirbrukshall på Saramarka

7 - Innkomne saker
      Rapport frå arbeidsgruppe samlokalisert fleirbrukshall og symjehall
      Kommunikasjonsstrategi
      Representasjon i Stad Idrettsråd

8- Val - Valnemda si innstilling vert lagt fram i møte.