Årsmøte Selje IL onsdag 20.mars kl.18.30

Postet av Selje IL den 7. Mar 2024

 ÅRSMØTE SELJE IDRETTSLAG

Tid: onsdag 20.03.24, kl 18.30

Stad: klubbhuset til Selje idrettslag

 

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling

Innkalling publisert på idrettslaget sin nettstad og fb-side 7.mars 2023

Framlegg til vedtak: innkallinga vert godkjent


b. Val av ordstyrar

Framlegg frå styret:  Marilyn Osmundsvåg


c. Val av skrivar

Framlegg frå styret: Monica Villard


d. Val av 2 personar til å skrive under protokoll

Framlegg frå styret: Kristoffer Hove og Anita Krakereid

 

2. Årsmelding

Presentasjon av årsmeldingar.

Styret si innstilling: årsmeldingane vert godkjent

 

3. Rekneskap 2023

Presentasjon av rekneskap for 2023. 

Styret si innstilling: rekneskapen for 2023 vert godkjent

 

4. Kontigentar

Styret si innstilling:

a) Endre alder for born som er inkludert i familiemedlemskap frå 17 til 18 år

b) Familiekontigenten forblir uendra; kr 450,- pr.familie

c) Dei øvrige kontigentane er uendra

 

5. Budsjett 2024

Presentasjon av budsjett 2024.

Styret si innstilling: budsjett 2024 vert godkjent


6. Oppfølging av vedtak i kommunestyret etter Selje IL sin invitasjon om samarbeid med å etablere ein fleirbrukshall i Selje

Saka var oppe i kommunestyret 15.12.23, der kommunestyret gjorde følgande vedtak: 

Stad kommunestyre ber administrasjonen gå i samtaler med Selje idrettslag for å finne ut hvordan Stad kommune kan stå for bassengdelen (opplæringsbasseng) i et samarbeid om å realiserer Sunnivahallen. Dette for å sørge for basseng til lovpålagt svømmeopplæring som en del av avtalen i sammenslåingen mellom Eid og Selje kommune. Saka kjem opp i 2024.

Styret si innstilling: Styret oppnemner ei hall-gruppe som skal vere i dialog med kommunen. Eit av medlemmane skal vere frå styret, og gruppa skal rapportere til styret. 

 

7. Val

Valnemda presenterer si innstilling.